Hello Zero

My, EF Education First jesteśmy dumni, że nasze programy językowe, wymiany międzykulturowej oraz akademickiej pozytywnie wpływają na ludzi na całym świecie. Niezależnie czy jest to zdobywanie wiedzy, umiejętności językowych czy też budowanie relacji międzynarodowych chcemy, by każdy miał szansę doświadczania tego co świat ma do zaoferowania. Niestety zmiany klimatyczne stanowią istotne zagrożenie dla całego świata. Opracowaliśmy program, który pomoże zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość dla przyszłych pokoleń.

Cieszymy się, że możemy ogłosić program Hello Zero, naszą wizję i zobowiązanie zbalansowania emisji dwutlenku węgla na świecie. Pierwszy ambitnym krokiem jest EF Forest Initiative, projekt zadrzewiania i ochrony lasów na całym świecie. Cel Hello Zero jest dwutorowy: negatywny bilans emisji dwutlenku węgla rozpoczynając od 2021 r., by finalnie stać się organizacją neutralnie węglową, usuwając cały ślad węglowy, jaki kiedykolwiek wytworzyliśmy, pośrednią lub bezpośrednią działalnością naszych programów, od założenia EF w 1965 r.

Osiągnięcie neutralności węglowej i negatywnego bilansu dwutlenku węgla

Osiągnięcie neutralności węglowej oznacza zbalansowanie śladu węglowego wyprodukowanego przez transport lotniczy, drogowy, wykorzystywanie pomieszczeń biurowych i zakwaterowanie studentów, usuwając go z atmosfery. Osiągniecie negatywnego bilansu dwutlenku węgla to kolejny krok na przód i oznacza usunięcie jeszcze większej ilości wytworzonego dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane wpływają na globalne ocieplenie, powoduje zatrzymanie ciepła co negatywnie oddziałuje na wszystko, rozpoczynając od produkcji żywności po czystą wodę.

“Nasz programy edukacyjne wzbudzają ciekawość i otwierają oczy na nową, inną perspektywę”, powiedział dr Edward Hult, EF North America CEO. “Na wiele sposobów praca, którą wykonujemy na rzecz EF wnosi bezpośredni wkład w programONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jako że naukowcy pracują nad innowacyjnymi zmianami dla czystszej przyszłości, także my, jak i inni przedsiębiorcy, powinniśmy dołożyć swój wkład. Jesteśmy dumni z bycia pośród pierwszych, jak nie pierwsi, spośród międzynarodowych organizacji edukacyjnych, które podjęły się tak sporego ekologicznego wyzwania i nie możemy się doczekać, by podzielić się efektami naszej pracy z milionami nauczycieli, studentów, podróżujących i pracowników, którzy pracują dla nas każdego roku. Mamy nadzieję, że inni, zarówno z naszej branży jak i poza nią, dołączą do wyzwania neutralności węglowej.”

Sadzenie drzew z Eden Reforestation Projects

W pierwszym roku EF Forest Initiative będziemy sadzić drzewa we współpracy z Eden Reforestation Projects, organizacją typu non-profit, która angażuje lokalną ludność w sadzenie, dbanie i ochronę wcześniej wylesionych terenów. Eden pomoże nam rozpocząć programy w Kenii, na Madagaskarze i w Mozambiku, wybierając jeden obszar w każdym kraju, który stanie się EF Forest, który sfinansujemy. W imieniu EF Eden posadzi 3 miliony drzew w 2021 r. Program będzie się rozwijał wraz z rozszerzeniem współpracy na większą ilość partnerów i obszarów działania.

Wybraliśmy Eden Reforestation Projects jako pierwszego partnera EF Forest, z powodu misji odtworzenia zdrowych lasów, wraz z tworzeniem możliwości rozwoju wiejskich środowisk na całym świecie. Eden zapewnia uczciwe wynagrodzenie, zatrudnienie i szkolenie w zakresie sadzenia drzew, budowę infrastruktury, która wspiera i chroni przed nielegalną wycinką drzew, kłusownictwem i innymi zagrożeniami. Eden zasadziło ponad 485 milionów drzew i utworzyło ponad 26 tysięcy miejsc pracy na Haiti, w Hondurasie, Indonezji, Kenii, Madagaskarze, Mozambiku, Nepalu i Nikaragui.

Długotrwały wpływ na środowisko

EF Forests ma pozytywny wpływ na środowisko, dając pierwszeństwo rodzimym gatunkom drzew, które będą w stanie przetrzymać lokalne warunki klimatyczne, zapewnia szeroki wachlarz usług wspierających ekosystem (jak ochrona naturalnych osadów czy ochrona przed nawałnicami) oraz redukuje produkcję dwutlenku węgla. Lasy namorzynowe, na przykład, to wytrzymałe drzewa, które rosną na błotnistych obszarach przybrzeżnych, często nawiedzanych przez nawałnice. Każde drzewo usuwa około 12,3 kilograma węgla z powietrza każdego roku oraz około 308 kilogramów w ciągu całego swojego życia.

“W czasie kiedy podróżowanie jest istotną częścią nauki o świecie, szczególnie ważne jest znalezienie zrównoważonych rozwiązań, które balansują wpływ na środowisko”, powiedziała Debra Crawford, Chief Development Officer Eden Reforestation Projects. “Działalność ekologiczna EF pomoże zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, jednocześnie wspierając edukację kolejnych pokoleń na temat roli, które mogą odegrać w wspieraniu lokalnych ludności i ekologicznego stylu życia.”

Oprócz EF Forest Initiative skupiamy naszą uwagę na innych obszarach działania, aby osiągnąć cel Hello Zero. Produkcja rozpoznawalnych plecaków EF z materiałów recyklingowych, redukcja śmieci w biurach i szkołach EF; usprawnienie łańcucha dostaw w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla; programy edukacyjne skupione na zrównoważonym rozwoju. Planujemy także wdrożyć rozwiązania cyfrowe, by informować o naszych celach i składać regularne raporty o naszych postępach w dążeniu do zerowej emisji dwutlenku węgla.

Odpowiedzialne zobowiązania EF dotyczące podróży

Nasze zobowiązanie Hello Zero do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla uzupełnia nasze zobowiązania EF Responsible Travel Commitments, w tym nasze znaczne zobowiązanie do dobrostan zwierząt i współpraca z World Animal Protection. W 2018 roku EF stała się pierwszą międzynarodową firmą edukacyjną, która opracowała protokoły najlepszych praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt we wszystkich programach i unikała atrakcji, które nie spełniają tych standardów.

Podróżowanie to skuteczny sposób na pogłębianie zrozumienia i szacunku dla ludzi, kultur i miejsc na świecie. Wraz z uruchomieniem Hello Zero: i inicjatywy EF Forest, my i cała nasza globalna społeczność będziemy współpracować, aby zapewnić wszystkim bardziej zrównoważoną wspólną przyszłość.