EF Impact

My EF, chcemy zmieniać świat na lepsze. Nasze programy pomagają przezwyciężać uprzedzenia, wzmacniać empatię i tworzyć wzajemne zrozumienie na całym świecie.

Wpływ przez wzajemne zrozumienie

Podnoszenie jakości edukacji

Spotykamy się z ludźmi z całego świata, by dzielić się wiedzą i zrozumieć siebie nawzajem i otaczający nas świat lepiej.

Promowanie empatii

Inwestujemy w platformy edukacyjne, by promować empatię i współpracę międzykulturową w celu budowania możliwości rozwoju.

Wzmacnianie społeczności lokalnych

Współpracujemy ze społecznościami lokalnymi, z którymi żyjemy, podróżujemy i pracujemy, by chronić lokalne kultury i wzmacniać zrównoważony rozwój.

Join us in making a difference

Jeżeli podróżowanie za granicą, budowanie własnej ścieżki zawodowej i zmienianie świata na lepsze jest tym czego chcesz, jesteś osobą której szukamy.