GO Blog | EF Blog Poland
Aktualności o podróżach, językach i kulturze dzięki EF Education First
MenuDarmowy katalog

Dlaczego poziom języka angielskiego w Twoim kraju jest tak ważny?

Dlaczego poziom języka angielskiego w Twoim kraju jest tak ważny?

Angielski ma znaczenie nie tylko ze względu na rozwój zawodowy i możliwość zdobycia biletu do lepszej, światowej przyszłości. Angielski ma też ogromne znaczenie lokalne, gdyż jego poziom mówi nam o ekonomicznej konkurencji i perspektywach na przyszłość.

EF Education First 10th English Proficiency Index (EF EPI) przeprowadziło badanie na 2,2 miliona dorosłych i opracowało ranking narodów pod względem poziomu języka angielskiego.

Oto główne wyniki raportu:

  • Poziom języka angielskiego wzrasta. Na całym świecie średnia ważona kształtuje się stabilnie, ale 26 krajów odnotowało znaczny progres, podczas gdy tylko 7 znaczny spadek.

  • Poziom w krajach europejskich wzrósł, z Francją która konsekwentnie podnosi poziom trzeci rok z rzędu, Hiszpania i Włochy po raz kolejny pozostają na dole listy.

  • Poziom w Azji spadł nieco i wciąż odnotowuje się sporą różnicę poziomów między krajami. Podczas gdy w Chinach podnosi się, to prawie połowa azjatyckich krajów odnotowała spadek w tym roku.

  • Poziom w Ameryce Łacińskiej wzrasta, 12 na 19 krajów podniosło poziom, po części dzięki znacznym inwestycjom w szkolenie nauczycieli.

  • Poziom w Afryce podniósł się w kilku krajach, ale i spadł w innych. Różnica poziomu znajomości angielskiego między krajami pozostaje duża.

  • Poziom na Bliskim Wschodzie podniósł się dzięki działaniom rządów, jednak wciąż poziom znajomości angielskiego jest najniższy w porównaniu z innymi regionami.

Rezultaty pokazały także korelacje pomiędzy poziomem znajomości języka angielskiego a wyższymi dochodami, mobilnością i innowacyjnością, poziomem dyskusji publicznej, a nawet praworządnością.

Na poziomie indywidualnym wyniki kształtują się następująco:

  • Młodzi dorośli, w wieku 26-30 lat prezentują najwyższy poziom znajomości angielskiego, grupa wiekowa 21-25 plasuje się na drugim miejscu. Obie grupy wiekowe pokazują wzrastającą potrzebę znajomości angielskiego w szerokim zakresie sytuacji, w których znajdują się młodzi ludzie, od potrzeb związanych z edukacją po rynek pracy, znajomość angielskiego jest ważna w wielu obszarach aktywności młodych ludzi.

  • Mężczyźni doganiają kobiety, biorąc pod uwagę poziom znajomości angielskiego, znacznie poprawili swój zeszłoroczny wynik i prześcignęli kobiety w Europie i Ameryce Łacińskiej.

  • Menagerowie firm wykazują wyższy poziom znajomości angielskiego od pracowników niższego, ale i wyższego szczebla (stąd też starszych), co pokazuje potrzebę przyjrzenia się poziomowi angielskiego osobom sprawujące różne funkcje na wysoko konkurencyjnym globalnym rynku.

Pomimo tego, że rezultaty EF EPI nie pokazują pełnego obrazu sytuacji, można powiedzieć na pewno jedno: wysoki poziom angielskiego wpływa na jakość życia, komunikację i zdrowie niezależnie gdzie się znajdujesz.

Opublikowane rezultaty badań podkreślają również istotną rolę umiejętności językowych indywidualnych podmiotów, firm i społeczeństw powiązanych ze sobą w obliczu przyspieszających zmian technologicznych.

Pełen ranking i analizę zależności poziomu angielskiego z poziomem innowacyjności, ekonomicznym, dzietności oraz długością życia znajdziesz na www.ef.com/epi

Chcesz przyczynić się do miejsca w rankingu EF EPI Twojego kraju?Przetestuj swój angielski
Otrzymuj najnowsze informacje o podróżach, językach i kulturze w newsletterze GOSubskrybuj

Sprawdź swój angielski w kilka minut

Dowiedz się więcej