Czas Present Perfect i Past Simple

Należy zawsze stosować czas Present Perfect, kiedy moment wykonywania czynności jest nieistotny lub nieokreślony.
Należy zawsze stosować czas Past Simple, kiedy podajemy lub pytamy o informacje dodatkowe na temat czasu i miejsca, w którym dana czynność została wykonana.

Porównajmy:
Czas Present Perfect Czas Past Simple
I have lived in Lyon. I lived in Lyon in 1989.
They have eaten Thai food. They ate Thai food last night.
Have you seen 'Othello'? Where did you see 'Othello'?
We have been to Ireland. When did you go to Ireland?

Ważnym czynnikiem przy wyborze czasu jest nastawienie osoby mówiącej, gdyż oba czasy są nacechowane nieco inaczej.

  • "What did you do at school today?" Używamy czasu Past Simple, ponieważ pytamy o zajęcia szkolne, a dzień szkolny już się zakończył.
  • "What have you done at school today?" Używamy czasu Present Perfect, ponieważ pytamy o rezultat, innymi słowy, pytamy się: „pokaż mi co zrobiłeś”. Tutaj czas zadania pytania mieści się jeszcze w dniu szkolnym - jest jego kontynuacją.