Przewodnik po gramatyce języka angielskiego

Nie wiesz jak poprawnie używać średnika lub gdzie umieścić przysłówki w zdaniu? Jesteś w odpowiednim miejscu, ponieważ na poniższych stronach znajdziesz kompleksowy przewodnik po gramatyce języka angielskiego wraz z zasadami zastosowania. Każda zasada gramatyczna wytłumaczona jest w sposób prosty z kilkoma przykładami. Zasady gramatyczne w tym przewodniku uporządkowano według poniższych kategorii. Nie zawsze łatwo jest zrozumieć zasady gramatyki języka angielskiego, ale korzystając z tego przewodnika, w niedługim czasie nauczysz się je swobodnie stosować.

Rzeczowniki

Rzeczowniki to ludzie, przedmioty lub miejsca, wskazujące to, o czym mówimy. Wyrazy cat, Jack, rock, Africa, it są rzeczownikami.

Przymiotniki

Przymiotniki modyfikują lub opisują rzeczowniki. Wyrazy tall, beautiful, irresponsible, boring są przymiotnikami.

Przysłówki

Przysłówki modyfikują przymiotniki, czasowniki lub inne przysłówki. Mówią nam o tym, jak, kiedy i gdzie coś się wydarza oraz wyrażają ilość, intensywność, częstotliwość i opinie.

 

Określniki

Przedimki, określniki ilości oraz inne określniki modyfikują rzeczowniki i przypominają tym samym przymiotniki. Określniki pomagają w sposób dokładny wskazać, o czym jest mowa.

Czasowniki i czasy gramatyczne

Czasowniki wyrażają czynności i informują o tym, co się dzieje i kiedy (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość). Czasowniki mogą również wyrażać możliwość i warunek.

Mowa zależna i niezależna

Kiedy przytaczamy to, co ktoś powiedział, możemy zacytować tę osobę, korzystając z mowy niezależnej, lub sparafrazować ją, korzystając z mowy zależnej. Mowa zależna stanowi ważną część gramatyki języka angielskiego.

 

Interpunkcja

Interpunkcja nie jest częścią gramatyki języka mówionego, ale jest niezbędna w poprawnej pisowni.

Zdanie zależne

Zdania zależne w języku angielskim służą do tworzenia zdań bardziej złożonych i precyzyjnych.

Test z języka angielskiego

Sprawdź swoją znajomość gramatyki języka angielskiego w kontekście, wraz z umiejętnościami słuchania i czytania.