Przysłówki

Przysłówki to bardzo szeroki zbiór wyrazów, które mogą określać jak, gdzie czy kiedy dana czynność miała miejsce. Mogą także wyrażać opinię mówiącego o danej czynności, intensywność przymiotnika lub innego przysłówka oraz mogą pełnić kilka innych funkcji. Poniższe strony na temat zastosowania przysłówków w języku angielskim pomogą wyrażać się precyzyjniej, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Przysłówki w języku angielskim