Przysłówki pytajne

Przysłówki pytajne why, where, how, when występują na początku zdania pytającego, na które można odpowiedzieć zdaniem lub wyrażeniem przyimkowym. Aby utworzyć zdanie pytające za pomocą przysłówka pytajnego, należy przestawić kolejność podmiotu i czasownika, tak aby czasownik następował zaraz po przysłówku pytajnym.

Przykłady
 • Why are you so late? There was a lot of traffic.
 • Where is my passport? In the drawer.
 • How are you? I'm fine.
 • When does the train arrive? At 11:15.
Zastosowanie „how”

How można użyć do tworzenia zdań pytających na cztery różne sposoby. How występujące samo oznacza „w jaki sposób”.

Przykłady
 • How did you make this sauce?
 • How do you start the car?
 • How can I get to your house?

How może występować z przymiotnikami, aby zapytać o stopień/ilość danego elementu.

Przykłady
 • How tall are you?
 • How old is your house?
 • How angry is mother?

How może występować z much i many, aby zapytać o ilość/liczbę. Much występuje z rzeczownikami niepoliczalnymi oraz many z rzeczownikami policzalnymi.

Przykłady
 • How many people are coming to the party?
 • How much flour do I need?
 • How much are these tomatoes?

How może występować z innymi przysłówkami, aby zapytać o częstotliwość lub intensywność danej czynności.

Przykłady
 • How quickly can you read this?
 • How often do you go to London?
 • How loudly does your brother scream?