Rzeczowniki

Używanie rzeczowników w języku angielskim jest dość łatwe, ponieważ zasady są standardowe i istnieje tylko mała grupa wyjątków. Poniższe strony pomogą zrozumieć zasady gramatyki języka angielskiego dotyczące: rodzaju, liczby rzeczowników, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, rzeczowników złożonych, stosowania wielkich liter, narodowości oraz tworzenia dopełniacza saksońskiego.

Rzeczowniki w języku angielskim