Tworzenie dopełniacza saksońskiego

Forma dopełniacza saksońskiego występuje z rzeczownikami odnoszącymi się do ludzi, grup ludzi, krajów oraz zwierząt. Dopełniacz pokazuje związek przynależności między dwoma elementami. Aby utworzyć dopełniacz saksoński, należy dodać do rzeczownika apostrof + s. Jeżeli rzeczownik jest w liczbie mnogiej lub jest zakończony spółgłoską s, wystarczy dodać apostrof po s.

Przykłady
 • the car of John = John's car
 • the room of the girls = the girls' room
 • clothes for men = men's clothes
 • the boat of the sailors = the sailors' boat

Kiedy imiona kończą się spółgłoską s, można albo dodać apostrof + s, albo tylko sam apostrof; pierwsze rozwiązanie jest używane częściej. Odczytując nazwę własną z dopełniaczem saksońskim, dodajemy dźwięk /z/ na końcu nazwy własnej.

Przykłady
 • Thomas's book (lub Thomas' book)
 • James's shop (lub James' shop)
 • the Smiths's house (lub the Smiths' house)
Funkcje przynależności

„Przynależność” lub „własność” to najczęściej wyrażane zależności przez dopełniacz saksoński.

Przykłady
 • John owns a car. = It is John's car.
 • America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.

Dopełniacz saksoński może wyrażać również miejsce pracy, nauki, czy spędzania czasu.

Przykłady
 • John goes to this school. = This is John's school.
 • John sleeps in this room. = This is John's room.

Dopełniacz saksoński może wyrażać zależność między ludźmi.

Przykłady
 • John's mother is running late.
 • Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.

Dopełniacz saksoński może wyrażać także rzeczy nieuchwytne.

Przykłady
 • John's patience is running out.
 • The politician's hypocrisy was deeply shocking.
Utarte wyrażenia

Istnieją także utarte wyrażenia, w których używamy dopełniacza saksońskiego.

Wyrażenia czasowe
 • a day's work
 • a month's pay
 • today's newspaper
 • in a year's time
Inne przykłady
 • For God's sake! (= wykrzyknienie irytacji)
 • a stone's throw away (= bardzo blisko)
 • at death's door (= bardzo chory)
 • in my mind's eye (= w mojej wyobraźni)

Dopełniacza saksońskiego używamy również mówiąc o sklepach, restauracjach, kościołach i szkołach, korzystając z imienia/nazwiska bądź zawodu właściciela.

Przykłady
 • Shall we go to Luigi's for lunch?
 • I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
 • Is Saint Mary's an all-girls school?