Czasowniki

Wybór poprawnego czasu gramatycznego i koniugacja bywa kłopotliwa w języku angielskim. Aby przeczytać więcej o tym jak tworzyć i stosować poszczególne czasy, wystarczy kliknąć w wybrany czas lub kliknąć w grupę czasów, aby zobaczyć pełną listę czasów gramatycznych.

Czasy teraźniejsze w języku angielskim Przykłady
Czas Present Simple They walk home.
Czas Present Continuous They are walking home.
Czasy przeszłe w języku angielskim  
Czas Past Simple Peter lived in China in 1965.
Czas Past Continuous I was reading when she arrived.
Czasy dokonane w języku angielskim  
Czas Present Perfect I have lived here since 1987.
Czas Present Perfect Continuous I have been living here for years.
Czas Past Perfect We had been to see her several times before she visited us.
Czas Past Perfect Continuous He had been watching her for some time when she turned and smiled.
Czas Future Perfect We will have arrived in the States by the time you get this letter.
Czas Future Perfect Continuous By the end of your course, you will have been studying for five years.
Czasy przyszłe w języku angielskim  
Czas Future Simple They will go to Italy next week.
Czas Future Continuous I will be travelling by train.
Okresy warunkowe w języku angielskim  
0. okres warunkowy If ice gets hot it melts.
1. okres warunkowy If he is late I will be angry.
2. okres warunkowy If he was in Australia he would be getting up now.
3. okres warunkowy She would have visited me if she had had time.
Mieszany okres warunkowy I would be playing tennis if I hadn't broken my arm.
Formy -ing w języku angielskim  
Rzeczownik odczasownikowy I like swimming.
Imiesłów czasu teraźniejszego She goes running every morning.
Bezokoliczniki  
Strona bierna