Formy z końcówką -ing

Czasownik zakończony na -ing jest albo imiesłowem czasu teraźniejszego - present participle, albo rzeczownikiem odczasownikowym - gerund. Obie formy wyglądają identycznie, a różnica między nimi tkwi w funkcjach jakie pełnią w zdaniu.

Imiesłowy czasu teraźniejszego - present participles

Imiesłów czasu teraźniejszego jest najczęściej używany jako część formy ciągłej czasownika po czasownikach percepcji lub ruchu, bądź też jako przymiotnik.

Imiesłowy czasu teraźniejszego - present participles jako część formy ciągłej czasownika

Imiesłów czasu teraźniejszego stanowi element wszystkich form ciągłych czasownika (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, tryb przypuszczający, itd.). Czasownik posiłkowy wskazuje czas, podczas gdy imiesłów nie ulega zmianie.

Przykłady
 • He is painting.
 • She was waiting.
 • They will be coming.
 • We would be staying.
 • I would have been leaving.
Imiesłów czasu teraźniejszego po czasownikach percepcji

Imiesłów czasu teraźniejszego może występować po czasownikach percepcji w następującej konstrukcji: czasownik + dopełnienie + imiesłów czasu teraźniejszego, aby wskazać czynność postrzeganą.

Przykłady
 • We saw him swimming across the pond.
 • I watched her painting Sarah's portrait.
 • I couldn't hear her singing because of the noise.
 • I would like to see you knitting sometime.
Imiesłów czasu teraźniejszego po czasownikach ruchu, akcji, pozycji, wskazujący czynność równoczesną.
Przykłady
 • She sat looking at the sea.
 • He walks reading his newspaper.
 • I cook listening to the radio.
 • Sally lay listening to the bugs in the grass.
Imiesłowy czasu teraźniejszego jako przymiotniki
Przykłady
 • Did you read that amazing book?
 • This movie is so exciting!
 • His economics class is boring.

Poczytaj więcej o zastosowaniu imiesłowów czasu teraźniejszego - present participles.

Rzeczowniki odczasownikowe - gerunds

Rzeczownik odczasownikowy zawsze pełni funkcję rzeczownika, ale wygląda jak czasownik. Rzeczowniki odczasownikowe mogą także pełnić rolę podmiotu.

Rzeczownik odczasownikowy jako podmiot
Przykłady
 • Eating people is wrong.
 • Driving too fast is dangerous.
 • Walking is good for you.
 • Your knitting is beautiful.
Rzeczownik odczasownikowy po przyimkach
Przykłady
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • I was the fastest at climbing the rope.
 • He learns music by listening to the chords.
Rzeczownik odczasownikowi po niektórych czasownikach
Przykłady
 • I like cooking.
 • He enjoys walking.
 • They hate milking cows.
 • I can imagine drifting away in a balloon.
Rzeczownik odczasownikowy w rzeczownikach złożonych
Przykłady
 • I took her to her driving lessons.
 • We are going to the swimming pool.
 • My uncle does a lot of bird-watching.
 • I found this pie by dumpster-diving.

Poczytaj więcej o zastosowaniu rzeczowników odczasownikowych - gerunds.