Rzeczownik odczasownikowy (Gerund)

Rzeczownik odczasownikowy (Gerund) wygląda tak samo jak imiesłów czasu teraźniejszego (Present Participle), ale warto zrozumieć na czym polega różnica między nimi. Rzeczownik odczasownikowy zawsze posiada tę samą funkcję jako rzeczownik (choć wygląda jak czasownik). Niektóre zastosowania przedstawione są poniżej, a na oddzielnej stronie można znaleźć informacje o czasownikach, po których występują rzeczowniki odczasownikowe.

Rzeczownik odczasownikowy w funkcji podmiotu zdania
Przykłady
 • Eating people is wrong.
 • Hunting tigers is dangerous.
 • Flying makes me nervous.
 • Brushing your teeth is important.
 • Smoking causes lung cancer.
Rzeczownik odczasownikowy w funkcji dopełnienia czasownika to be
Przykłady
 • One of his duties is attending meetings.
 • The hardest thing about learning English is understanding the gerund.
 • One of life's pleasures is having breakfast in bed.
Rzeczownik odczasownikowy po przyimkach

Należy użyć rzeczownika odczasownikowego, gdy czasownik występuje po przyimku. Stosujemy go także z niektórymi wyrażeniami zakończonymi przyimkiem, na przykład: in spite of czy there's no point in.

Przykłady
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • She avoided him by walking on the opposite side of the road.
 • We arrived in Madrid after driving all night.
 • My father decided against postponing his trip to Hungary.
 • There's no point in waiting.
 • In spite of missing the train, we arrived on time.
Rzeczownik odczasownikowy po czasownikach frazowych (Phrasal Verbs)

Czasowniki frazowe składają się z: czasownika + przyimka lub przysłówka.

Przykłady
 • When will you give up smoking?
 • She always puts off going to the dentist.
 • He kept on asking for money.
 • Jim ended up buying a new TV after his old one broke.

Niektóre czasowniki frazowe zawierają wyraz „to” w funkcji przyimka, na przykład: to look forward to, to take to, to be accustomed to, to get around to, to be used to. Bardzo ważne jest rozpoznanie czy konkretny wyraz „to” jest przyimkiem, ponieważ w takim przypadku musi po nim wystąpić rzeczownik odczasownikowy. Nie mamy tutaj do czynienia z częścią formy bezokolicznika czasownika. Możemy sprawdzić czy „to” jest przyimkiem, czy częścią bezokolicznika. Wystarczy postawić zaimek „it” po wyrazie „to” i jeśli uda nam się utworzyć zdanie mające sens, oznacza to, że „to” jest przyimkiem, po którym musi stać rzeczownik odczasownikowy.

Przykłady
 • I look forward to hearing from you soon.
 • I look forward to it.
 • I am used to waiting for buses.
 • I am used to it.
 • She didn't really take to studying English.
 • She didn't really take to it.
 • When will you get around to mowing the grass?
 • When will you get around to it?
Rzeczownik odczasownikowy w rzeczownikach złożonych

W rzeczownikach złożonych, zawierających rzeczownik odczasownikowy, widać od razu, że jest to rzeczownik, a nie czasownik w formie ciągłej. Na przykład, wyraz złożony „swimming pool” wskazuje basen, w którym możemy pływać, a nie basen, który pływa.

Przykłady
 • I am giving Sally a driving lesson.
 • They have a swimming pool in their back yard.
 • I bought some new running shoes.
Rzeczownik odczasownikowy po niektórych wyrażeniach

Rzeczownik odczasownikowy jest niezbędny po następujących wyrażeniach: can't help, can't stand, to be worth, it's no use.

Przykłady
 • She couldn't help falling in love with him.
 • I can't stand being stuck in traffic jams.
 • It's no use trying to escape.
 • It might be worth phoning the station to check the time of the train.