Czasowniki, po których występują rzeczowniki odczasownikowe

Rzeczownik odczasownikowy (Gerund) występuje powszechnie po sporej liczbie różnych czasowników, a najważniejsze z nich przedstawiono poniżej. Po wszystkich tych czasownikach, zamiast rzeczowników odczasownikowych, mogą występować rzeczowniki. Należy pamiętać, że rzeczowniki odczasownikowe zawsze pełnią funkcje rzeczowników w zdaniu. Po niektórych z rzeczonych czasowników może występować zdanie składowe wprowadzone przez that. Czasowniki, których zastosowanie wymaga dodatkowego omówienia, pojawiają się poniżej w postaci linków przekierowujących do poszczególnych stron.

Czasowniki, po których mogą występować rzeczowniki lub rzeczowniki odczasownikowe
avoid celebrate consider contemplate defer delay detest
dislike dread enjoy entail escape excuse finish
forgive involve keep loathe mind miss pardon
postpone prevent resent resist risk save stop
Przykłady
 • I avoid going to the dentist.
 • I avoid chocolate.
 • I miss taking walks in the morning.
 • I miss England.
 • I have finished working.
 • I have finished the cake.
Czasowniki, po których mogą występować: rzeczowniki, rzeczowniki odczasownikowe i zdania wprowadzone za pomocą that
acknowledge admit anticipate appreciate deny imagine mean
mention propose recall recollect report suggest understand
Przykłady
 • I can't imagine living in that big house.
 • I can't imagine a purple unicorn in my yard.
 • I can't imagine that he lied on purpose.
 • I understand French.
 • I understand fishing pretty well.
 • I understand that you would prefer to stay.

Po niektórych czasownikach mogą występować albo rzeczowniki odczasownikowe, albo bezokoliczniki. W takich przypadkach, znaczenie obu form będzie identyczne z niektórymi czasownikami, a z innymi będzie się różnić. Następujące strony opisują czasowniki, po których mogą występować rzeczowniki odczasownikowe lub bezokoliczniki, przy zachowaniu tego samego znaczenia oraz czasowniki, po których mogą występować rzeczowniki odczasownikowe lub bezokoliczniki, lecz ich znaczenie jest różne.