Zastosowanie czasownika „suggest”

Suggest możemy stosować na trzy różne sposoby, zachowując identyczne lub podobne znaczenie. Konstrukcje z tym czasownikiem mogą wydawać się z początku trudne do opanowania, więc należy zwrócić uwagę na szczegóły. Bezpośrednio po czasowniku suggest może występować rzeczownik odczasownikowy (gerund) lub przymiotnik dzierżawczy + rzeczownik odczasownikowy (gerund), kiedy rzeczownik odczasownikowy nie odnosi się do podmiotu zdania.

Przykłady
 • He suggested going to Glastonbury.
 • He suggested my going to Glastonbury.
 • I suggested visiting your grandmother.
 • I suggested your visiting your grandmother.

Po czasowniku suggest może stać that + podmiot + should + czasownik, ale w tej konstrukcji zarówno that, jak i should mogą zostać pominięte, zostawiając podmiot bezpośrednio po czasowniku suggest.

Przykłady
 • He suggests that I should go to New York.
 • He suggests that I go to New York.
 • He suggests I should go to New York.
 • He suggests I go to New York.

Po czasowniku suggest może znajdować się rzeczownik, jeśli znaczenie jest zrozumiałe z kontekstu.

Przykłady
 • What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
 • I suggest Jim for this project.
 • He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car.
 • If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.

Po czasowniku suggest może występować także zaimek pytający + bezokolicznik.

Przykłady
 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see.
 • You suggested when to leave.
 • They suggested which coat to buy.