Przymiotniki

W języku angielskim, przymiotniki opisują ludzi, miejsca oraz przedmioty. Skorzystaj z poniższych stron na temat zasad używania przymiotników, abyś mógł wyrażać się precyzyjniej w języku angielskim.

Przymiotniki w języku angielskim