Funkcje przymiotników

Przymiotniki opisują różne aspekty rzeczowników. Gdy przymiotnik opisuje rzeczownik, mówimy, że go „modyfikuje”. Przymiotniki mogą:

Opisywać uczucia lub cechy

Przykłady
 • He is a lonely man.
 • They are honest.

Opisywać narodowość lub pochodzenie

Przykłady
 • I heard a French song.
 • This clock is German.
 • Our house is Victorian.

Dostarczać więcej informacji o cechach przedmiotu

Przykłady
 • That is a flashy car.
 • The knife is sharp.

Wskazywać wiek

Przykłady
 • He's a young man.
 • My coat is old.

Informować o wielkości/rozmiarze

Przykłady
 • John is a tall man.
 • This film is long.

Informować o kolorze

Przykłady
 • Paul wore a red shirt.
 • The sunset was crimson.

Informować o materiale, z którego wykonany jest przedmiot

Przykłady
 • The table is wooden.
 • She wore a cotton dress.

Informować o kształcie

Przykłady
 • I sat at a round table.
 • The envelope is square.

Wyrażać osąd lub ocenę

Przykłady
 • That was a fantastic film.
 • Grammar is complicated.