Zdania względne (przydawkowe)

Zdania względne (przydawkowe) są nieobowiązkowymi składowymi zdania złożonego - mogą dostarczać dodatkowych informacji, lecz jeśli zostaną usunięte, zdanie pozostanie nadal gramatycznie poprawne. Istnieją dwa główne typy zdań względnych w języku angielskim i bardzo ważne jest, aby je rozróżniać, ponieważ wpływa to na wybór zaimka służącego do wprowadzenia zdania względnego. Więcej informacji na temat miejsca przyimka w zdaniach względnych można znaleźć na tej stronie.

Zdania względne określające

Zdanie względne określające dostarcza informacji precyzujących na temat osoby lub rzeczy, o której mówimy. Jeśli usuniemy zdanie względne określające ze zdania złożonego, w sposób widoczny ulegnie zmianie znaczenie całego zdania. Zdania względnego określającego nie oddzielamy przecinkami lub nawiasami od reszty zdania złożonego.

Przykłady
  • The woman who visited me in the hospital was very kind.
  • The umbrella that I bought last week is already broken.
  • The man who stole my backpack has been arrested.
  • The weather that we had this summer was beautiful.

Aby dowiedzieć się więcej o poprawnym stosowaniu zdań względnych określających, wystarczy wejść na tę stronę.

Zdania względne nieokreślające

Zdania względne nieokreślające dostarczają nam informacji dodatkowych o osobie lub rzeczy, o której mówimy. Jeśli usuniemy zdanie względne nieokreślające ze zdania złożonego, stracimy pewne informacje szczegółowe, lecz ogólne znaczenie całego zdania nie ulegnie zmianie. Zdania względne nieokreślające zawsze oddzielamy od reszty zdania złożonego przecinkami lub nawiasami.

Przykłady
  • The farmer, whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.
  • Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.
  • The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.
  • My mother, who is 86, lives in Paris.

Aby dowiedzieć się więcej o poprawnym stosowaniu zdań względnych nieokreślających, wystarczy wejść na tę stronę.