Kolejność przymiotników

Kiedy większa liczba przymiotników występuje razem, ich kolejność zależy od funkcji danego przymiotnika. Typowa kolejność przymiotników to:

Ilość, wartość/opinia, rozmiar, temperatura, wiek, kształt, kolor, pochodzenie, materiał

Co wyraża przymiotnik Przykłady
Ilość four, ten, a few, several
Wartość/opinię delicious, charming, beautiful
Rozmiar tall, tiny, huge
Temperaturę hot, cold
Wiek old, young, new, 14-year-old
Kształt square, round
Kolor red, purple, green
Pochodzenie Swedish, Victorian, Chinese
Materiał glass, silver, wooden
Przykłady
  • They have a lovely old red post-box.
  • The playroom has six small round plastic tables.
  • I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market.
  • She is selling her flashy 3-year-old Italian car.
  • It was a beautiful cold day.