Test języka angielskiego

Ten krótki test języka angielskiego określi poziom kompetencji rozumienia języka angielskiego (słuchanie i czytanie) w skali CEFR: A, B, C. Test ten nosi nazwę EFSET Express. Istnieje także dłuższa wersja testu, oferująca bardziej dokładny wynik, który można zamieścić bezpośrednio na własnym koncie LinkedIn. Prawdziwym wyzwaniem jest natomiast dwugodzinny test EFSET Plus, który pokaże jaki wynik uzyskałbyś na egzaminie TOEFL i IELTS. Jest to świetny sposób na przygotowanie się do standaryzowanego egzaminu z języka angielskiego. Wszystkie trzy testy dostępne są nieodpłatnie na oficjalnej stronie EFSET.


Kiedy wybieramy test języka angielskiego, należy zwrócić uwagę, aby oceniał zastosowanie języka w kontekście, a nie jedynie opanowanie zasad gramatyki. Testy EFSET proponują sprawdzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego i pomagają ocenić poziom opanowania języka w kontekście, zasad gramatycznych i słownictwa, pozwalających na komunikację w języku angielskim. Test jest darmowy, więc nie ma na co czekać.