Porównywanie nierównych ilości

Aby porównać dwa elementy, które nie są sobie równe, korzystamy z następującego szablonu:

przymiotnik wskazujący ilość + (rzeczownik) + than

Wybór przymiotnika ilościowego zależy od tego czy rzeczownik użyty do porównania jest policzalny, czy niepoliczalny.

Rzeczowniki policzalne

Użyj more i fewer z rzeczownikami policzalnymi. Zwróć uwagę, że rzeczownik może zostać pominięty, jeżeli jest zrozumiały z kontekstu, tak jak jest to przedstawione w ostatnim przykładzie poniżej.

Przykłady
 • They have more children than we do.
 • We have more customers than they do.
 • Tom has fewer books than Jane.
 • There are fewer houses in his village than in mine.
 • You know more people than I do.
 • I have visited the States more times than he has.
 • I have three brothers. That's more than you have. („brothers” jest zrozumiałe)
Rzeczowniki niepoliczalne

Użyj more lub less z rzeczownikami niepoliczalnymi. Zwróć uwagę, że rzeczownik może zostać pominięty, jeżeli jest zrozumiały z kontekstu, tak jak jest to przedstawione w ostatnim przykładzie poniżej.

Przykłady
 • John eats more food than Peter.
 • Jim has less patience than Sam.
 • You've heard more news than I have.
 • He's had more success than his brother has.
 • They've got less water than we have.
 • I'm not hungry at all. I've had more than I want. („food” jest zrozumiałe)