Porównanie właściwości

Porównując właściwości dwóch przedmiotów, używamy konstrukcji standardowych.

Gdy właściwości są równe

Porównanie równych właściwości jest łatwe. Aby porównać równe właściwości dwóch przedmiotów, korzystamy z następującego szablonu:

as + przymiotnik opisujący właściwość + as

Przykłady
 • Tom is as tall as his brother.
 • I am as hungry as you are.
 • Sally is as nice as Jane.
Gdy właściwości nie są równe

Kiedy dwie właściwości nie są równe, możemy skorzystać z trzech równoznacznych konstrukcji.

Można użyć szablonu:

not as + przymiotnik opisujący właściwość + as

lub skorzystać z konstrukcji:

less + przymiotnik opisujący właściwość + than : Ta konstrukcja jest częściej spotykana z niektórymi przymiotnikami.

lub użyć konstrukcji:

przymiotnik w stopniu wyższym + than : Konstrukcja ta może wymagać zmiany szyku zdania lub użycia przeciwstawnego przymiotnika.

Przykłady
 • Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
 • Mont Blanc is less high than Mount Everest.
 • Mont Blanc is lower than Mount Everest.
 • Mount Everest is higher than Mont Blanc.
 • Norway is not as sunny as Thailand.
 • Norway is less sunny than Thailand.
 • Thailand is sunnier than Norway.
 • Norway is cloudier than Thailand.