Zastosowanie czasowników „excuse”, „forgive” i „pardon”

Po czasownikach „excuse”, „forgive” i „pardon” może występować dopełnienie + rzeczownik odczasownikowy (gerund) lub for + dopełnienie + rzeczownik odczasownikowy (gerund) - konstrukcje bardzo często spotykane w mowie. Po tych trzech czasownikach możemy spotkać także konstrukcję: przymiotnik dzierżawczy + rzeczownik odczasownikowy (gerund), ale jest to zastosowanie bardziej formalne, więc rzadziej spotykane w mowie. Przykłady te oznaczone są gwiazdką (*). Excuse, forgive i pardon mogą występować przed rzeczownikami.

Przykłady
  • Excuse me interrupting.
  • Excuse me for interrupting.
  • *Excuse my interrupting.
  • Excuse the interruption.
  • I can't forgive him lying to me.
  • I can't forgive him for lying to me.
  • *I can't forgive his lying to me.
  • I can't forgive his lies.