Zastosowanie czasownika „mean”

Czasownik mean + rzeczownik odczasownikowy (gerund) wyraża rezultat danej czynności lub to co będzie potrzebne. Czasownik mean można zastąpić czasownikiem involve.

Przykłady
  • If you take that job in London it will mean travelling for two hours every day.
  • We could take the ferry to France, but that will mean spending a night in a hotel.
  • Buying this jacket now means not buying another until next year.
  • Leaving school would mean finding a job.

Czasownik mean + bezokolicznik wyraża zamiar lub plan. Czasownik mean można zastąpić czasownikiem intend.

Przykłady
  • Did you mean to dial this number?
  • I mean to finish this job by the end of the week!
  • I didn't mean to hurt you.
  • I meant to return the books on time.