Zastosowanie czasownika „appreciate”

Po czasowniku appreciate występuje niezależnie rzeczownik odczasownikowy, gdy rzeczownik odczasownikowy odnosi się do podmiotu zdania. Jednakże występuje po czasowniku przymiotnik dzierżawczy + rzeczownik odczasownikowy, gdy rzeczownik odczasownikowy nie odnosi się do podmiotu zdania. Appreciate może poprzedzać również rzeczownik.

Przykłady
  • I appreciate having time off work.
  • I appreciate your giving me time off work.
  • I appreciate time off work.
  • We appreciate eating chocolate cake.
  • We appreciate his eating our chocolate cake.
  • We appreciate chocolate cake.