Zastosowanie czasownika „dread”

Dread występuje zazwyczaj przed rzeczownikiem odczasownikowym (gerund) lub przed przymiotnikiem dzierżawczym + rzeczownikiem odczasownikowym (gerund). Najczęściej spotykanym wyjątkiem jest czasownik dread, po którym stoi bezokolicznik, gdy występuje wraz z czasownikiem think, na przykład w wyrażeniu: I dread to think. Po czasowniku dread może występować również rzeczownik.

Przykłady
  • I dread diving off the high board.
  • I dread driving at night.
  • I dread your leaving someday.
  • I dread his losing his way home.
  • I dread to think what might happen.
  • I dread to think about him disappearing.
  • I dread conflict.
  • I dread the night.