Imiesłów czasu teraźniejszego (Present Participle)

Imiesłów czasu teraźniejszego (Present Participle) większości czasowników przybiera formę podstawową + końcówkę -ing i posiada wiele zastosowań.

Imiesłów czasu teraźniejszego jako forma ciągła czasownika
Przykłady
 • I am working.
 • He was singing.
 • They have been walking.
 • We will be staying.
 • She would have been expecting me.
Imiesłów czasu teraźniejszego po czasownikach ruchu i pozycji

Konstrukcja ta jest bardzo przydatna z czasownikiem to go.

Przykłady
 • She went shopping.
 • I go running every morning.
 • He lay looking up at the clouds.
 • She came running towards me.
Imiesłów czasu teraźniejszego po czasownikach percepcji

Konstrukcja z czasownikami percepcji wygląda następująco: czasownik + dopełnienie + imiesłów czasu teraźniejszego (Present Participle). Jeśli w miejsce imiesłowu wstawimy bezokolicznik zerowy, znaczenie ulegnie zmianie, ponieważ bezokolicznik odnosi się do ukończonej czynności, a imiesłów czasu teraźniejszego wyraża czynność trwającą.

Przykłady
 • I heard someone singing.
 • He saw his friend walking along the road.
 • I can smell something burning!
 • I watched the birds flying away.
Imiesłów czasu teraźniejszego jako przymiotnik
Przykłady
 • It was an amazing film.
 • Dark billowing clouds often precede a storm.
 • He was trapped inside the burning house.
 • Many of his paintings show the setting sun.
Imiesłów czasu teraźniejszego z czasownikami spend i waste

Konstrukcja gramatyczna z tymi czasownikami wygląda następująco: czasownik + wyrażenie czasowe/pieniężne + imiesłów czasu teraźniejszego (Present Participle).

Przykłady
 • My boss spends two hours a day travelling to work.
 • Don't waste time playing computer games!
 • They've spent the whole day shopping.
 • I wasted money buying this game.
Imiesłów czasu teraźniejszego z czasownikami catch i find

Konstrukcja gramatyczna z tymi czasownikami wygląda następująco: czasownik + dopełnienie + imiesłów czasu teraźniejszego (Present Participle). Z czasownikiem catch, imiesłów zawsze odnosi się do czynności powodującej irytację lub złość. Innym przypadkiem jest połączenie imiesłowu z czasownikiem find, który nie jest nacechowany emocjonalnie.

Przykłady
 • If I catch you stealing my apples again, there'll be trouble!
 • Don't let him catch you reading his letters.
 • I caught him going through my bag.
 • We found some money lying on the ground.
 • They found their mother sitting in the garden.
Imiesłów czasu teraźniejszego w zdaniach z dwiema jednoczesnymi czynnościami

Kiedy dwie czynności odbywają się w tym samym czasie i są wykonywane przez tę samą osobę lub rzecz, możemy użyć imiesłowu czasu teraźniejszego, aby opisać jedną z tych czynności. Gdy jedna czynność następuje bezpośrednio po innej czynności i obie wykonywane są przez tę samą osobę lub rzecz, możemy wtedy wyrazić pierwszą z tych czynności za pomocą imiesłowu czasu teraźniejszego.

Przykłady
 • Whistling to himself, he walked down the road. = He whistled to himself as he walked down the road.
 • They went laughing out into the snow. = They laughed as they went out into the snow.
 • Dropping the gun, she put her hands in the air. = She dropped the gun and put her hands in the air.
 • Putting on his coat, he left the house. = He put on his coat and left the house.
Wyjaśnianie powodu za pomocą imiesłowu czasu teraźniejszego

Możemy użyć imiesłowu czasu teraźniejszego zamiast zdania zaczynającego się od as, since lub because. W tym przypadku, zdanie imiesłowowe wyjaśnia powód bądź przyczynę danej czynności.

Przykłady
 • Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.
 • Being poor, he didn't spend much on clothes.
 • Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.
 • He whispered, thinking his brother was still asleep.