Czas przeszły

W języku angielskim występują cztery czasy przeszłe. Używamy ich do mówienia o czynnościach rozpoczętych i zakończonych w przeszłości lub o czynnościach rozpoczętych w przeszłości, których konsekwencje widoczne są w teraźniejszości.

  • Czas Simple Past odnosi się do czynności rozpoczętych i zakończonych w przeszłości.
  • Czas Past Continuous odnosi się do czynności rozpoczętych w przeszłości, których konsekwencje widoczne są w teraźniejszości.
  • Czas Past Perfect odnosi się do czynności rozpoczętych i zakończonych w przeszłości przed inną czynnością w czasie przeszłym.
  • Czas Past Perfect Continuous odnosi się do czynności, które odbywały się w przeszłości do momentu, w którym wydarzyła się inna czynność w czasie przeszłym.