Czas Past Perfect Continuous

Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous

Czas przeszły Past Perfect Continuous odpowiada czasowi teraźniejszemu Present Perfect Continuous, ale odnosi się do przeszłości. Tak jak w przypadku czasu Present Perfect Continuous, interesuje nas bardziej przebieg czynności lub wydarzenia.

Przykłady
  • Had you been waiting long before the taxi arrived?
  • We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.
  • It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.
  • Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.

Czasu tego używamy również w mowie zależnej, jest on odpowiednikiem czasu Past Continuous oraz Present Perfect Continuous w mowie niezależnej:

  • Jane said, "I have been gardening all afternoon." = Jane said she had been gardening all afternoon.
  • When the police questioned him, John said, "I was working late in the office that night." = When the police questioned him, John told them he had been working late in the office that night.

Tworzenie czasu Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous składa się z dwóch elementów: formy czasu Past Perfect czasownika to be (=had been) + imiesłowu czasu teraźniejszego (forma podstawowa + końcówka -ing).

Podmiot had been czasownik + końcówka -ing
I had been walking
Zdanie twierdzące
She had been trying
Zdanie przeczące
She hadn't been sleeping
Zdanie pytające
Had you been eating?
Zdanie pytające z przeczeniem
Hadn't they been living?
„To buy ” w czasie Past Perfect Continuous
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające
I had been buying I hadn't been buying Had I been buying?
You had been buying You hadn't been buying Had you been buying?
She had been buying She hadn't been buying Had she been buying?
We had been buying We hadn't been buying Had we been buying?
They had been buying They hadn't been buying Had they been buying?