Czas Future Continuous

Tworzenie

Czas Future Continuous składa się z dwóch elementów:
czasu przyszłego prostego od czasownika to be + imiesłowu czasu teraźniejszego (present participle, czyli formy podstawowej + końcówki -ing)

Podmiot czas przyszły prosty od czasownika to be imiesłów czasu teraźniejszego (present participle)
You will be watching
I will be staying
To stay w czasie Future Continuous
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające Zdanie pytające z przeczeniem
I will be staying. I won't be staying. Will I be staying? Won't I be staying?
You will be staying. You won't be staying. Will you be staying? Won't you be staying?
He will be staying. He won't be staying. Will he be staying? Won't he be staying?
She will be staying. She won't be staying. Will she be staying? Won't she be staying?
It will be staying. It won't be staying. Will it be staying? Won't it be staying?
We will be staying. We won't be staying. Will we be staying? Won't we be staying?
They will be staying. They won't be staying. Will they be staying? Won't they be staying?

Zastosowanie

Czas Future Continuous odnosi się do czynności niezakończonej lub wydarzenia, które będzie się odbywało w przyszłości. Tego czasu używamy w różnych celach.

Czasu Future Continuous używamy do zdarzeń lub czynności, które będą miały miejsce w przyszłości.

Przykłady
 • This time next week I will be sun-bathing in Bali.
 • By Christmas I will be skiing like a pro.
 • Just think, next Monday you will be working in your new job.

Czasu Future Continuous możemy używać do przewidywania, odgadywania, domyślania się co wydarzy się w przyszłości.

Przykłady
 • He'll be coming to the meeting, I expect.
 • I guess you'll be feeling thirsty after working in the sun.
 • You'll be missing the sunshine once you're back in England.

W formie pytającej, czas Future Continuous służy do grzecznego pytania o informację dotyczącą przyszłości.

Przykłady
 • Will you be bringing your friend to the pub tonight?
 • Will Jim be coming with us?
 • Will she be going to the party tonight?
 • Will I be sleeping in this room?

Czasu Future Continuous możemy używać w celu odniesienia się do wydarzeń ciągłych, które oczekujemy, że będą miały miejsce w przyszłości.

Przykłady
 • I'll be seeing Jim at the conference next week.
 • When he is in Australia he will be staying with friends.
 • I'll be eating with Jane this evening so I can tell her.

Po połączeniu ze still, czas Future Continuous odnosi się do wydarzeń, które mają miejsce w chwili, gdy o nich mówimy i które oczekujemy, że będą kontynuowane przez pewien czas w przyszłości.

Przykłady
 • In an hour I'll still be ironing my clothes.
 • Tomorrow he'll still be suffering from his cold.
 • Next year will she still be wearing a size six?
 • Won't stock prices still be falling in the morning?
 • Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years.