II okres warunkowy

Tworzenie II okresu warunkowego

W II okresie warunkowym używamy czasu przeszłego prostego Past Simple w zdaniach składowych, wprowadzonych za pomocą if i trybu przypuszczającego Present Conditional lub Present Continuous Conditional.

Zdanie wprowadzone za pomocą if (warunek) Zdanie główne (rezultat)
If + czas Past Simple tryb przypuszczający Present Conditional lub Present Continuous Conditional
If this thing happened that thing would happen.

We wszystkich okresach warunkowych, kolejność zdań składowych nie jest stała. Gdy chcemy zmienić kolejność zdań składowych, możliwe, że trzeba będzie uporządkować zaimki i dostosować interpunkcję, lecz znaczenie nie ulegnie zmianie.

Przykłady
 • If it rained, you would get wet.
 • You would get wet if it rained.
 • If you went to bed earlier you wouldn't be so tired.
 • You wouldn't be so tired if you went to bed earlier.
 • If she fell, she would hurt herself.
 • She would hurt herself if she fell.

Zastosowanie

II okres warunkowy odnosi się do warunku hipotetycznego lub mało prawdopodobnego i jego możliwej konsekwencji. Zdania tego typu nie opisują sytuacji rzeczywistych. Czas zdań to czas teraźniejszy lub jakikolwiek inny, a sytuacja jest hipotetyczna.

Przykłady
 • If the weather wasn't so bad, we would go to the park. (But the weather is bad so we can't go.)
 • If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. (But I am not the Queen.)
 • If you really loved me, you would buy me a diamond ring.
 • If I knew where she lived, I would go and see her.

Użycie „if I were” zamiast „if I was” (subjunctive mood - tryb łączący) jest poprawne i powszechne.

Przykłady
 • If I were taller, I would buy this dress.
 • If I were 20, I would travel the world.
 • If I were you, I would give up smoking.
 • If I were a plant, I would love the rain.

W II okresie warunkowym możemy również używać czasowników modalnych w zdaniu głównym, zamiast would, aby wyrazić stopień pewności, przyzwolenie lub zalecenie odnośnie rezultatu.

Przykłady
 • We might buy a larger house if we had more money
 • He could go to the concert if you gave him your ticket.
 • If he called me, I couldn't hear.

Tryb przypuszczający Present Conditional

Tryb przypuszczający Present Conditional każdego czasownika składa się z dwóch elementów:
would + bezokolicznik zerowy czasownika głównego

Podmiot + would + bezokolicznik
He would go
They would stay
Czasownik to go w trybie przypuszczającym Present Conditional
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające Zdanie pytające z przeczeniem
I would go I wouldn't go Would I go? Wouldn't I go?
You would go You wouldn't go Would you go? Wouldn't you go?
He would go He wouldn't go Would he go? Wouldn't he go?
She would go She wouldn't go Would she go? Wouldn't she go?
We would go We wouldn't go Would we go? Wouldn't we go?
They would go They wouldn't go Would they go? Wouldn't they go?