Tryb przypuszczający Present Continuous Conditional

Tworzenie trybu przypuszczającego Present Continuous Conditional

W II okresie warunkowym możemy użyć formy ciągłej trybu przypuszczającego czasu teraźniejszego, czyli Present Continuous Conditional.

Zdanie wprowadzone za pomocą if (warunek) Zdanie główne (rezultat)
If + czas Past Simple tryb przypuszczający Present Continuous Conditional
If this thing happened that thing would be happening.

Zastosowanie

Ta forma trybu przypuszczającego jest często spotykana w II okresie warunkowym. Wyraża ona nieukończoną lub kontynuowaną czynność, bądź wydarzenie, które jest prawdopodobnym rezultatem nierzeczywistego warunku.

Przykłady
  • I would be working in Italy if I spoke Italian. (Ale nie mówię po włosku, więc nie pracuję we Włoszech.)
  • She wouldn't be living with Jack if she lived with her parents. (Ale mieszka z nim, a nie z jej rodzicami.)
  • You wouldn't be smiling if you knew the truth. (Ale uśmiechasz się, ponieważ nie znasz prawdy.)

Tryb przypuszczający Present Continuous Conditional

Tryb przypuszczający Present Continuous Conditional składa się z trzech elementów:
would + be + imiesłów czasu teraźniejszego present participle
Imiesłów czasu teraźniejszego present participle tworzymy od formy podstawowej czasownika dodając końcówkę -ing.

Podmiot + would + be + imiesłów czasu teraźniejszego present participle
He would be staying
They would be going
Czasownik „to live” w trybie przypuszczającym Present Continuous Conditional
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające Zdanie pytające z przeczeniem
I would be living I wouldn't be living Would I be living? Wouldn't I be living?
You would be living You wouldn't be living Would you be living? Wouldn't you be living?
He would be living He wouldn't be living Would he be living? Wouldn't he be living?
She would be living She wouldn't be living Would she be living? Wouldn't she be living?
We would be living We wouldn't be living Would we be living? Wouldn't we be living?
They would be living They wouldn't be living Would they be living? Wouldn't they be living?