Mieszany okres warunkowy

Może zdarzyć się, że dwie części zdania warunkowego odnoszą się do różnych czasów gramatycznych i dlatego mówimy o mieszanym okresie warunkowym. Wyróżniamy dwa typy mieszanego okresu warunkowego.

Konsekwencja teraźniejsza warunku z przeszłości

Tworzenie

W tym typie mieszanego okresu warunkowego używamy czasu przeszłego Past Perfect w zdaniach wprowadzanych za pomocą if i trybu przypuszczającego Present Conditional w zdaniach głównych.

Zdanie wprowadzane za pomocą if (warunek) Zdanie główne (rezultat)
If + czas Past Perfect tryb przypuszczający Present Conditional
If this thing had happened that thing would happen.

We wszystkich okresach warunkowych, kolejność zdań składowych nie jest stała. Gdy zmienimy kolejność zdań składowych, może zaistnieć potrzeba uporządkowania zaimków i dostosowania interpunkcji, ale znaczenie nie ulegnie zmianie.

Przykłady
 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map we wouldn't be lost.
 • We wouldn't be lost if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane you would be dead now.
 • You would be dead now if you had caught that plane.
Zastosowanie

Ten typ okresu warunkowego odnosi się do nierzeczywistego warunku z przeszłości i jego prawdopodobnych konsekwencji w teraźniejszości. Takie zdania mówią o sytuacji przeciwstawnej do rzeczywistości zarówno tej z przeszłości, jak i tej obecnej. Zdanie składowe wprowadzone za pomocą if wyraża się w czasie przeszłym, natomiast zdanie główne w czasie teraźniejszym.

Przykłady
 • If I had studied I would have my driving license. (ale nie uczyłem się i nie mam teraz prawa jazdy)
 • I would be a millionaire now if I had taken that job. (ale nie podjąłem tej pracy i nie jest milionerem)
 • If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket. (ale nie wydałeś wszystkich pieniędzy, więc możesz kupić tę kurtkę)

W tego typu mieszanym okresie warunkowym możemy także używać czasowników modalnych w zdaniu głównym zamiast would, aby wyrazić stopień pewności, przyzwolenie lub zalecenia odnośnie konsekwencji.

Przykłady
 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

Konsekwencja z przeszłości warunku teraźniejszego lub kontynuowanego

Tworzenie konstrukcji

W drugim typie mieszanego okresu warunkowego występuje czas przeszły prosty Past Simple w zdaniach wprowadzonych za pomocą if oraz tryb przypuszczający Perfect Conditional w zdaniu głównym.

Zdanie wprowadzone za pomocą if (warunek) Zdanie główne (rezultat)
If + czas Past Simple tryb przypuszczający Perfect Conditional
If this thing happened that thing would have happened.

We wszystkich okresach warunkowych, kolejność zdań składowych nie jest stała. Gdy zmienimy kolejność zdań składowych, może zaistnieć potrzeba uporządkowania zaimków i dostosowania interpunkcji, ale znaczenie nie ulegnie zmianie.

Przykłady
 • If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.
 • If we didn't trust him we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago if we didn't trust him.
 • If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
 • I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting.
Zastosowanie

Ten typ mieszanego okresu warunkowego odnosi się do nierzeczywistej sytuacji w czasie teraźniejszym i jej prawdopodobnych konsekwencji (choć nierzeczywistych) w przeszłości. Czynność lub wydarzenie wyrażone w zdaniu składowym, wprowadzonym za pomocą if, ma miejsce teraz lub zawsze, natomiast zdanie główne wyrażone jest w przeszłości. Na przykład: „If I wasn't afraid of spiders” stoi w sprzeczności do obecnej rzeczywistości, gdyż tak naprawdę boję się pająków. „I would have picked it up” stoi w sprzeczności do rzeczywistości z przeszłości, ponieważ koniec końców nie podniosłem tego pająka.

Przykłady
 • If she wasn't afraid of flying she wouldn't have travelled by boat.
 • I'd have been able to translate the letter if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.
 • If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now.