Zerowy okres warunkowy

Tworzenie zerowego okresu warunkowego

W zerowym okresie warunkowym występuje czas teraźniejszy prosty Present Simple, w obu częściach zdania.

Zdanie wprowadzone za pomocą if (warunek) Zdanie główne (rezultat)
If + czas Present Simple czas Present Simple
If this thing happens that thing happens.

Tak jak we wszystkich okresach warunkowych, kolejność zdań składowych nie jest stała. Gdy zmienimy kolejność zdań składowych, możliwe, że trzeba będzie uporządkować zaimki i dostosować interpunkcję, lecz znaczenie nie ulegnie zmianie.

Przykłady
 • If you heat ice, it melts.
 • Ice melts if you heat it.
 • When you heat ice, it melts.
 • Ice melts when you heat it.
 • If it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet if it rains.
 • When it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet when it rains.

Zastosowanie

Używamy zerowego okresu warunkowego mówiąc o świecie rzeczywistym, często odnosząc się do prawd ogólnych, takich jak fakty naukowe. W tego typu zdaniach, zdarzenia, czynności mają miejsce teraz lub zawsze, a sytuacje są rzeczywiste lub możliwe.

Przykłady
 • If you freeze water, it becomes a solid.
 • Plants die if they don't get enough water.
 • If my husband has a cold, I usually catch it.
 • If public transport is efficient, people stop using their cars.
 • If you mix red and blue, you get purple.

Zerowy okres warunkowy stosujemy często, aby udzielać wskazówek, korzystając z trybu rozkazującego w zdaniu głównym.

Przykłady
 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.
 • Ask Pete if you're not sure what to do.
 • If you want to come, call me before 5:00.
 • Meet me here if we get separated.