Czas Present Perfect Continuous

Czasu Present Perfect Continuous używamy w odniesieniu do nieokreślonego czasu pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Osoba mówiąca ma na myśli coś co rozpoczęło się w przeszłości, ale najprawdopodobniej nie zakończyło się jeszcze. Mówiący jest zainteresowany zarówno przebiegiem, jak i rezultatem czynności, która w dalszym ciągu może trwać lub właśnie się zakończyła.

Czynności rozpoczęte w przeszłości, które są kontynuowane w teraźniejszości

She has been waiting for you all day (= i nadal czeka).
I've been working on this report since eight o'clock this morning (= i w dalszym ciągu nie skończyłem).
They have been travelling since last October (= i jeszcze nie wrócili do domu).

Czynności, które właśnie się zakończyły i jesteśmy zainteresowani ich rezultatem

She has been cooking since last night (= i jedzenie na stole wygląda przepysznie).
It's been raining (= i ulice są nadal mokre).
Someone's been eating my chips (= zniknęła połowa).

Tworzenie czasu Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous składa się z dwóch elementów: formy czasu Present Perfect czasownika to be (have/has been) i imiesłowu czasu teraźniejszego czasownika głównego (forma podstawowa + końcówka -ing).

Podmiot has/have been forma podstawowa + końcówka -ing
She has been swimming

Zdanie twierdzące: She has been / She's been running.
Zdanie przeczące: She hasn't been running.
Zdanie pytające : Has she been running?
Zdanie pytające z przeczeniem: Hasn't she been running?

Przykład: forma czasownika „TO LIVE” w czasie Present Perfect Continuous
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające
I have been living I haven't been living Have I been living?
You have been living You haven't been living Have you been living?
He, she, it has been living He hasn't been living Has she been living?
We have been living We haven't been living Have we been living?
You have been living You haven't been living Have you been living?
They have been living They haven't been living Have they been living?

Czasowniki bez form ciągłych

Czasowników nieposiadających form ciągłych używamy w czasie Simple Present Perfect i są to: know, hate, hear, understand, want.
I've wanted to visit China for years.
She's known Robert since she was a child.
I've hated that music since I first heard it.
I've heard a lot about you recently.
We've understood everything.