Czas Future Perfect Continuous

Tworzenie czasu Future Perfect Continuous

Czas przyszły Future Perfect Continuous składa się z dwóch elementów:
formy czasownika to be (will have been) + imiesłowu czasu teraźniejszego czasownika głównego (forma podstawowa + końcówka -ing).

Podmiot + will have been + imiesłów czasu teraźniejszego
He will have been playing.
I will have been playing.
To live w czasie Future Perfect Continuous
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające Zdanie pytające z przeczeniem
I will have been living I won't have been living Will I have been living? Won't I have been living?
You will have been living You won't have been living Will you have been living? Won't you have been living?
He will have been living He won't have been living Will he have been living? Won't he have been living?
We will have been living We won't have been living Will we have been living? Won't we have been living?
They will have been living They won't have been living Will they have been living? Won't they have been living?

Zastosowanie

Podobnie jak czas przyszły Future Perfect, tak i czas Future Perfect Continuous stosujemy w odniesieniu do czynności lub wydarzeń w czasie przyszłym, które nie są ukończone pomiędzy chwilą obecną a konkretnym momentem w przyszłości. Najczęściej występuje wraz z wyrażeniami czasowymi.

Przykłady
  • I will have been waiting here for three hours by six o'clock.
  • By 2001 I will have been living in London for sixteen years.
  • When I finish this course, I will have been learning English for twenty years.
  • Next year I will have been working here for four years.
  • When I come at 6:00, will you have been practicing long?