Przyszłość w języku angielskim

W języku angielskim istnieje wiele sposobów, aby wyrazić przyszłość. Należy pamiętać, że nie odnosimy się jedynie do czasu danych czynności czy wydarzeń, ale także dzięki różnym formom werbalnym możemy wyrazić nasze nastawienie.

Poniższe pojęcia możemy wyrazić za pomocą różnych czasów gramatycznych:

 • Zwyczajna prognoza: There will be snow in many areas tomorrow.
 • Ustalenia: I'm meeting Jim at the airport.
 • Plany i zamiary: We're going to spend the summer abroad.
 • Plan/harmonogram wydarzeń: The plane takes off at 3 a.m.
 • Prognoza oparta na dostępnych przesłankach: I think it's going to rain!
 • Chęć/gotowość: We'll give you a lift to the cinema.
 • Czynność, która dzieje się w przyszłości: This time next week I'll be sun-bathing.
 • Czynność lub wydarzenie rutynowe, powtarzalne: You'll be seeing John in the office tomorrow, won't you?
 • Zobowiązanie: You are to travel directly to London.
 • Czynność lub wydarzenie, które będzie miało miejsce w bliskiej przyszłości: The train is about to leave.
 • Czynność zakończona w przyszłości: A month from now he will have finished all his exams.

Jak wynika z powyższych przykładów, możemy użyć kilku czasów, aby odnieść się do przyszłości. Sekcja o czasie przyszłym wyjaśnia jak utworzyć różne formy czasów przyszłych i jak je stosować.

W języku angielskim są cztery czasy przyszłe:

Istnieją także inne sposoby, aby odnieść się do przyszłości bez konieczności używania czasu przyszłego.