Czas przyszły z formą „going”

Tworzenie czasu przyszłego za pomocą formy „going”

Kiedy używamy formy going w zdaniu, aby odnieść się do przyszłości, konstrukcja ta składa się z trzech elementów:
odmieniony czasownik to be + going + bezokolicznik czasownika głównego.

Podmiot + to be (odmieniony przez osobę) + going + bezokolicznik
She is going to leave.
I am going to stay.
Zdanie twierdzące
He is going to jog.
Zdanie przeczące
He is not going to jog.
Zdanie pytające
Is he going to jog?
Zdanie pytające z przeczeniem
Isn't he going to jog?

Zastosowanie

Zastosowanie going w odniesieniu do przyszłych wydarzeń sugeruje silny związek z teraźniejszością. Dokładny czas wydarzeń nie jest istotny, wystarczy, że ma miejsce w przyszłości, ale zależy od czegoś w obecnej sytuacji z czego zdajemy sobie sprawę. Going stosujemy głównie w odniesieniu do planów i zamiarów lub prognoz, które opieramy na dostępnych przesłankach. W mowie potocznej, going to skracamy często do formy gonna, przeważnie w angielskim amerykańskim i raczej nie zapisujemy tej formy.

Zastosowanie „going” w planach i zamiarach
Przykłady
  • Is Freddy going to buy a new car soon?
  • Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy?
  • I think Nigel and Mary are going to have a party next week.
  • We are going to have dinner together tomorrow.
  • Aren't you going to stay at the library until your report is finished?
Zastosowanie „going” w prognozach
Przykłady
  • He's going to be a brilliant politician.
  • I'm going to have a hard time falling asleep.
  • You're going to be sorry you said that.
  • Is it going to rain this afternoon?
  • Aren't they going to come to the party?