Przyszłe zobowiązania

Tworzenie konstrukcji

Gdy piszemy o przyszłych zobowiązaniach, możemy użyć konstrukcji formalnej składającej się z dwóch elementów:
odmieniony czasownik w czasie teraźniejszym prostym + bezokolicznik czasownika głównego

Czasownik to travel jako przyszłe zobowiązanie
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające Zdanie pytające z przeczeniem
I am to travel. I am not to travel. Am I to travel? Am I not to travel?
You are to travel. You are not to travel. Are you to travel? Aren't you to travel?
He is to travel. He is not to travel. Is he to travel? Isn't he to travel?
It is to travel. It is not to travel. Is it to travel? Isn't it to travel?
We are to travel. We are not to travel. Are we to travel? Aren't we to travel?
They are to travel. They are not to travel. Are they to travel? Aren't they to travel?

Zastosowanie

W języku pisanym, możemy użyć tej konstrukcji w odniesieniu do zobowiązania lub wymogu, który należy spełnić w przyszłości. Znaczenie jest podobne do czasownika must, lecz sugerujemy, że coś zostało dla nas przygotowane lub zorganizowane. Zazwyczaj nie używamy tej konstrukcji w języku mówionym.

Przykłady
  • You are to leave this room at once, and you are to travel by train to London.
  • In London you are to pick up your ticket from Mr Smith, and you are to fly to your destination alone.
  • When you arrive, you are to meet our agent, Mr X, who will give you further information.
  • You are to destroy this message now.