Czas Future Simple

Zastosowanie czasu przyszłego prostego Future Simple

Czas Future Simple odnosi się do przyszłości i przedstawia fakty lub wyraża pewność.

Future Simple stosujemy:

 • aby prognozować/przepowiadać przyszłe wydarzenia:
  It will rain tomorrow.
 • z zaimkami I lub we, aby wyrazić spontaniczną decyzję:
  I'll pay for the tickets by credit card.
 • aby wyrazić chęć/gotowość:
  I'll do the washing-up.
  He'll carry your bag for you.
 • aby wyrazić niechęć:
  The baby won't eat his soup.
  I won't leave until I've seen the manager!
 • z zaimkiem I oraz odmienionym czasownikiem shall w formie pytającej, aby coś zaproponować:
  Shall I open the window?
 • z zaimkiem we i odmienionym czasownikiem shall w formie pytającej, aby coś zaproponować:
  Shall we go to the cinema tonight?
 • z zaimkiem I oraz odmienionym czasownikiem shall w formie pytającej, aby zapytać o radę lub wskazówkę:
  What shall I tell the boss about this money?
 • z zaimkiem you, aby wydać rozkaz:
  You will do exactly as I say.
 • z zaimkiem you w formie pytającej, aby coś zaproponować lub kogoś gdzieś zaprosić:
  Will you come to the dance with me?
  Will you marry me?

Uwaga: We współczesnym języku angielskim will jest używane częściej od shall. Shall stosujemy głównie z zaimkami I i we, aby coś zaproponować lub zasugerować, czy też zapytać o radę (przykłady poniżej). Z innymi osobami (you, he, she, they) shall stosuje się praktycznie wyłącznie w kontekście literackim lub poetyckim, na przykład: „With rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes.”

Tworzenie czasu Future Simple

Czas Future Simple składa się z dwóch elementów: will / shall + bezokolicznik

 

Podmiot will bezokolicznik
Zdanie twierdzące
I will go
I shall go
Zdanie przeczące
They will not see
They won't see
Zdanie pytające
Will she ask?
Zdanie pytające z przeczeniem
Won't they try?
Formy ściągnięte

I will = I'll
We will = we'll
You will = you'll
He will = he'll
She will = she'll
They will = they'll
Will not = won't

Forma it will nie jest zazwyczaj ściągnięta.

To see w czasie Present Simple

Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające Zdanie pytające z przeczeniem
I will see I won't see Will I see? Won't I see?
*I shall see   *Shall I see?  
You will see You won't see Will you see? Won't you see?
He will see He won't see Will he see? Won't he see?
We will see We won't see Will we see? Won't we see?
*We shall see   *Shall we see?  
They will see They won't see Will they see? Won't they see?

*Shall jest formą przestarzałą, ale nadal używa się jej powszechnie zamiast will w zdaniach twierdzących i pytających z zaimkami I oraz we, w niektórych przypadkach (patrz wyżej).