Czas Future Perfect

Tworzenie czasu Future Perfect

Formy czasu Future Perfect składają się z dwóch elementów:
formy czasownika to have (will have) w czasie przyszłym prostym Future Simple + imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego.

Podmiot + will have + imiesłów czasu przeszłego czasownika głównego
He will have finished.
I will have finished.
To arrive w czasie Future Perfect
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające Zdanie pytające z przeczeniem
I will have arrived I won't have arrived Will I have arrived? Won't I have arrived?
You will have arrived You won't have arrived Will you have arrived? Won't you have arrived?
He will have arrived He won't have arrived Will he have arrived? Won't he have arrived?
We will have arrived We won't have arrived Will we have arrived? Won't we have arrived?
They will have arrived They won't have arrived Will they have arrived? Won't they have arrived?

Zastosowanie

Czas przyszły dokonany Future Perfect odnosi się do czynności ukończonej w przyszłości. Stosując ten czas, wyobrażamy sobie przyszłość, w której dana czynność zostanie wykonana później niż w chwili obecnej. Bardzo często Future Perfect towarzyszą wyrażenia czasowe.

Przykłady
  • I will have been here for six months on June 23rd.
  • By the time you read this I will have left.
  • You will have finished your report by this time next week.
  • Won't they have arrived by 5:00?
  • Will you have eaten when I pick you up?