Bliska przyszłość

Jak tworzymy

Gdy mówimy o bliskiej przyszłości, możemy użyć konstrukcji składającej się z trzech elementów:
czasownika to be, odmienionego w czasie teraźniejszym prostym + about + bezokolicznika czasownika głównego

Podmiot + to be + about (lub just about) + bezokolicznik
I am about to be sick
They are about to arrive.
It is just about to explode.
Czasownik „to leave” w bliskiej przyszłości
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające Zdanie pytające z przeczeniem
I am about to leave. I am not about to leave. Am I about to leave? Am I not about to leave?
You are about to leave. You are not about to leave. Are you about to leave? Aren't you about to leave?
He is about to leave. He is not about to leave. Is he about to leave? Isn't he about to leave?
We are about to leave. We aren't about to leave. Are we about to leave? Aren't we about to leave?
They are about to leave. They aren't about to leave. Are they about to leave? Aren't they about to leave?

Zastosowanie

Używamy tej konstrukcji w odniesieniu do bliskiej przyszłości. Podkreśla ona to, że wydarzenie lub czynność zaraz nastąpi. Często dodajemy wyraz just przed wyrazem about, aby zaakcentować bezpośredniość następującej czynności.

Przykłady
  • She is about to cry.
  • You are about to see something very unusual.
  • I am about to go to a meeting.
  • We are just about to go inside.
  • Sally is just about to jump off that diving board.

Konstrukcja ta może występować również z czasem przeszłym prostym Past Simple czasownika to be w miejscu czasu teraźniejszego, aby odnieść się do zbliżającej się czynności, którą przerwano. Po tej konstrukcji występuje często zdanie składowe, wprowadzone przez when.

Przykłady
  • She was about to leave when Jim arrived.
  • When it started to rain, I was about to go out for a walk.
  • I was just about to call her when she walked in.
  • The car was just about to flip over when he regained control.