Zastosowanie Present Continuous do ustaleń

Zastosowanie czasu Present Continuous w odniesieniu do przyszłości

Czas Present Continuous stosujemy, aby mówić o ustaleniach/przygotowaniach do wydarzeń mających miejsce w przyszłości. Użycie tej formy sugeruje, że co najmniej jedna osoba wie o wydarzeniu oraz że pewne przygotowania do tego wydarzenia już zostały powzięte, na przykład:

  • I'm meeting Jim at the airport = Jim i ja już to ustaliliśmy.
  • I am leaving tomorrow. = Już kupiłem bilet na pociąg.
  • We're having a staff meeting next Monday = wszyscy pracownicy zostali o tym poinformowani.
Przykłady
  • Is she seeing him tomorrow?
  • He isn't working next week.
  • They aren't leaving until the end of next year.
  • We are staying with friends when we get to Boston.

Uwaga: W pierwszym przykładzie seeing użyto w formie ciągłej, ponieważ czasownik ten odnosi się tutaj do spotkania.

UWAGA! Czas Present Simple stosujemy, gdy przyszłe wydarzenie jest częścią programu lub harmonogramu.

Zauważmy różnicę między:

a. We're having a staff meeting next Monday = tylko w najbliższy poniedziałek
b. We have a staff meeting every Monday