Zaplanowane wydarzenia w czasie Present Simple

Czasu Present Simple używamy do mówienia o wydarzeniach, które będą miały miejsce w przyszłości. Są to wypowiedzi oparte o dostępne informacje, takie jak: rozkład jazdy, plan, harmonogram, kalendarz, itp.

Przykłady
  • The plane arrives at 18.00 tomorrow.
  • She has a yoga class tomorrow morning.
  • The restaurant opens at 19.30 tonight.
  • Next Thursday at 14.00 there is an English exam.
  • The plane leaves in ten minutes.