Czas teraźniejszy

W języku angielskim są cztery czasy teraźniejsze. Czas teraźniejszy służy do mówienia o czymś co dzieje się w tej chwili lub jest aktualne, bądź prawdziwe teraz i zawsze.

  • Czas Simple Present służy do wyrażania czynności stałych, rutynowych, a także powszechnych prawd.
  • Czas Present Continuous służy do wyrażania czynności, która ma miejsce w chwili, w której o niej mówimy.
  • Czas Present Perfect służy do wyrażania czynności powtarzanych, czynności, których czas trwania nie jest istotny oraz czynności, które rozpoczęły się w przeszłości, ale jeszcze się nie zakończyły.
  • Czas Present Perfect Continuous służy do wyrażania czynności rozpoczętych w przeszłości i jeszcze niezakończonych, których przebieg i rezultat jest istotny.