Czas Present Continuous

Tworzenie czasu Present Continuous

Formy czasu teraźniejszego Present Continuous składają się z dwóch części: formy czasownika to be w czasie teraźniejszym + imiesłowu czasu teraźniejszego.

(Forma imiesłowu czasu teraźniejszego: forma podstawowa + końcówka -ing, na przykład: talking, playing, moving, smiling)

Zdanie twierdzące
Podmiot + to be + forma podstawowa + końcówka -ing
She is talking.
Zdanie przeczące
Podmiot + to be + not + forma podstawowa + końcówka -ing
She is not (isn't) talking
Zdanie pytające
to be + podmiot + forma podstawowa + końcówka -ing
Is she talking?

Przykłady: TO GO w czasie Present Continuous

Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające
I am going I am not going Am I going?
You are going You aren't going. Are you going?
He, she, it is going He, she, it isn't going Is he, she, it going?
We are going We aren't going Are we going?
You are going You aren't going Are you going?
They are going They aren't going Are they going?

Uwaga: alternatywne formy ściągnięte w przeczeniach: I'm not going, you're not going, he's not going,itp.

Zastosowanie czasu Present Continuous

We wszystkich czasach gramatycznych w języku angielskim równie istotne jest nastawienie osoby mówiącej , jak i czas danej czynności lub wydarzenia. Kiedy używamy czasu Present Continuous, myślimy o czymś co jest jeszcze niezakończone.

Stosujemy czas Present Continuous:
 • aby opisać czynność, która ma miejsce w momencie, w którym o niej mówimy: You are using the Internet. You are studying English grammar.
 • aby opisać tendencję lub czynność, która odbywa się w bieżącym okresie czasu: Are you still working for the same company? More and more people are becoming vegetarian.
 • aby opisać czynność lub wydarzenie w przyszłości, które zostało już zaplanowane lub przygotowane: We're going on holiday tomorrow. I'm meeting my boyfriend tonight. Are they visiting you next winter?
 • aby opisać wydarzenie lub sytuację tymczasową: He usually plays the drums, but he's playing bass guitar tonight. The weather forecast was good, but it's raining at the moment.
 • z always, forever, constantly, aby opisać i podkreślić nieprzerwaną serię powtarzanych czynności: Harry and Sally are always arguing! You're constantly complaining about your mother-in-law!
UWAGA! Niektóre czasowniki zazwyczaj nie występują w formie ciągłej.

Czasowniki zazwyczaj niewystępujące w formie ciągłej

Czasowniki z poniższej listy na ogół występują w formie prostej, ponieważ odnoszą się do stanów, raczej niż do czynności lub procesów.

Zmysły / Percepcja
 • to feel*
 • to hear
 • to see*
 • to smell
 • to taste
Opinia
 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • to feel (= to think)
 • to find (= to consider)
 • to suppose
 • to think*
Stany umysłu
 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognise
 • to remember
 • to understand
Emocje / pragnienia
 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish
Miara
 • to contain
 • to cost
 • to hold
 • to measure
 • to weigh
Inne
 • to look (=resemble)
 • to seem
 • to be (w większości przypadków)
 • to have (gdy oznacza „to possess”)*
Wyjątki

Czasowniki percepcyjne see, hear, feel, taste, smell występują często z can: I can see... Czasowniki te mogą występować także w formie ciągłej, ale będą miały już inne znaczenie:

 • This coat feels nice and warm. (wyobrażenie o właściwościach płaszcza)
 • John's feeling much better now (jego zdrowie się poprawia)
 • She has three dogs and a cat. (własność)
 • She's having supper. (Ona je.)
 • I can see Anthony in the garden (percepcja)
 • I'm seeing Anthony later (Planujemy się spotkać.)