I okres warunkowy

Tworzenie I okresu warunkowego

W I okresie warunkowym stosujemy czas teraźniejszy prosty Present Simple w zdaniu składowym wprowadzonym za pomocą if i czas przyszły prosty Future Simple w zdaniu głównym.

Zdanie wprowadzone za pomocą if (warunek) Zdanie główne (rezultat)
If + czas Present Simple czas Future Simple
If this thing happens that thing will happen.

Tak jak we wszystkich okresach warunkowych, kolejność zdań składowych nie jest stała. Gdy zmienimy kolejność zdań składowych, możliwe, że trzeba będzie uporządkować zaimki i dostosować interpunkcję, lecz znaczenie nie ulegnie zmianie.

Przykłady
 • If it rains, you will get wet.
 • You will get wet if it rains.
 • If Sally is late again I will be mad.
 • I will be mad if Sally is late again.
 • If you don't hurry, you will miss the bus.
 • You will miss the bus if you don't hurry.

Zastosowanie

I okres warunkowy odnosi się do możliwego do spełnienia warunku i jego możliwych konsekwencji. Zdania te opierają się na faktach i stosuje się je, aby mówić o świecie rzeczywistym i konkretnych sytuacjach. Często używamy tych zdań w ostrzeżeniach. W I okresie warunkowym występuje czas teraźniejszy lub przyszły, a sytuacja jest rzeczywista.

Przykłady
 • If I have time, I'll finish that letter.
 • What will you do if you miss the plane?
 • Nobody will notice if you make a mistake.
 • If you drop that glass, it will break.
 • If you don't drop the gun, I'll shoot!
 • If you don't leave, I'll call the police.

W I okresie warunkowym możemy także stosować czasowniki modalne zamiast czasu przyszłego, aby wyrazić stopień pewności, przyzwolenie lub zalecenie odnośnie rezultatu.

Przykłady
 • If you drop that glass, it might break.
 • I may finish that letter if I have time.
 • If he calls you, you should go.
 • If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.