Strona bierna

Zastosowanie strony biernej

Używamy strony biernej, aby wykazać zainteresowanie osobą lub przedmiotem, który doświadcza danej czynności, raczej niż osobą lub przedmiotem wykonującym tę czynność. Innymi słowy, najważniejsza osoba lub przedmiot staje się podmiotem zdania.

Przykłady
 • The passive voice is used frequently. (= Interesuje nas strona bierna, a nie to, kto jej używa.)
 • The house was built in 1654. (= Interesuje nas dom, a nie to, kto go zbudował.)
 • The road is being repaired. (= Interesuje nas droga, a nie to, kto ją naprawia.)

Czasami używamy strony biernej, ponieważ nie wiemy kto wykonał daną czynność bądź nie chcemy tego powiedzieć.

Przykłady
 • I noticed that a window had been left open.
 • Every year thousands of people are killed on our roads.
 • All the cookies have been eaten.
 • My car has been stolen!

Strony biernej używamy często w tekstach formalnych. Stosowanie strony czynnej powoduje, że język pisany staje się bardziej zrozumiały i przyjazny dla czytelnika.

Strona bierna Strona czynna
A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. A few well-chosen words convey a great deal of meaning.
Our planet is wrapped in a mass of gases. A mass of gases wrap around our planet.
Waste materials are disposed of in a variety of ways. The city disposes of waste materials in a variety of ways.

Jeśli chcemy powiedzieć kto lub co jest wykonawcą czynności używając strony biernej, korzystamy wtedy z przyimka by. Jeśli jednak znamy wykonawcę czynności i jesteśmy nim zainteresowani, zawsze zaleca się zmianę na formę czynną.

Strona bierna Strona czynna
"A Hard Day's Night" was written by the Beatles. The Beatles wrote "A Hard Day's Night".
The movie ET was directed by Spielberg. Spielberg directed the movie ET.
This house was built by my father. My father built this house.

Dowiedz się więcej o stronie biernej i jej odpowiednikach w stronie czynnej we wszystkich czasach języka angielskiego.

Tworzenie strony biernej

Strona bierna w języku angielskim składa się z dwóch elementów:
odpowiedniej formy czasownika to be + imiesłowu czasu przeszłego (past participle)

Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające Zdanie pytające z przeczeniem
The house was built in 1899. The house wasn't built in 1899. Was the house built in 1899? Wasn't the house built in 1899?
These houses were built in 1899. These houses weren't built in 1899. Were these houses built in 1899? Weren't these houses built in 1899?
Czasownik to clean w stronie biernej
Podmiot + odmieniony czasownik to be + imiesłów czasu przeszłego (past participle) + pozostała część zdania
Present simple
The house is cleaned every day.
Present continuous
The house is being cleaned at the moment.
Simple past
The house was cleaned yesterday.
Past continuous
The house was being cleaned last week.
Present perfect
The house has been cleaned since you left.
Past perfect
The house had been cleaned before they arrived.
Czas przyszły prosty
The house will be cleaned next week.
Czas przyszły ciągły
The house will be being cleaned tomorrow.
Tryb przypuszczający czasu teraźniejszego (Present conditional)
The house would be cleaned if they had visitors.
Tryb przypuszczając czasu przeszłego (Past conditional)
The house would have been cleaned if it had been dirty.
Bezokolicznik
The house must be cleaned before we arrive.
Strona bierna z bezokolicznikami

Strony biernej z bezokolicznikiem używamy po czasownikach modalnych i czasownikach, po których przeważnie występuje bezokolicznik.

Przykłady
 • You have to be tested on your English grammar.
 • John might be promoted next year.
 • She wants to be invited to the party.
 • I expect to be surprised on my birthday.
 • You may be disappointed.
Strona bierna z rzeczownikami odczasownikowymi

Rzeczowniki odczasownikowe stoją po przyimkach, a także po czasownikach, po których zazwyczaj występują rzeczowniki odczasownikowe.

Przykłady
 • I remember being taught to drive.
 • The children are excited about being taken to the zoo.
 • The children are excited to be taken to the zoo.
 • Most film stars hate being interviewed.
 • Most film stars hate to be interviewed.
 • Poodles like to be pampered.
 • Poodles like being pampered.
Zastosowanie wyrażenia „to be born"

„To be born" jest formą bierną i przeważnie używa się jej w czasie przeszłym, chociaż w niektórych przypadkach poprawne może być także zastosowanie czasu teraźniejszego lub przyszłego.

Przykłady
 • I was born in 1976.
 • Where were you born?
 • Around 100 babies are born in this hospital every week.
 • We don't know on exactly which day the baby will be born.

Czasami stronę bierną tworzymy za pomocą czasownika to get lub to have zamiast czasownika to be. Odrębna strona została poświęcona tym sposobom tworzenia strony biernej.