Przekształcenie strony biernej na czynną

Łatwiej jest zrozumieć zdania w stronie czynnej niż zdania w stronie biernej. Przekształcenie ze strony biernej na czynną jest proste, lecz wymaga nieco praktyki. W poniższej tabeli, czas czasownika to be w stronie biernej jest zawsze taki sam, jak czas czasownika głównego w stronie czynnej. Aby przekształcić zdanie na stronę czynną, podmiot czynności musi być znany.

Czasownik to keep w stronie czynnej i biernej

Czas Strona czynna Strona bierna Zdanie w stronie czynnej Zdanie w stronie biernej
Simple present keep is kept I keep the butter in the fridge. The butter is kept in the fridge.
Present continuous is keeping is being kept John is keeping my house tidy. My house is being kept tidy.
Simple past kept was kept Mary kept her schedule meticulously. Mary's schedule was kept meticulously.
Past continuous was keeping was being kept The theater was keeping a seat for you. A seat was being kept for you.
Present perfect have kept have been kept I have kept all your old letters. All your old letters have been kept.
Past perfect had kept had been kept He had kept up his training regimen for a month. His training regimen had been kept up for a month.
Czas przyszły prosty will keep will be kept Mark will keep the ficus. The ficus will be kept.
Tryb przypuszczający czasu teraźniejszego (Conditional Present) would keep would be kept If you told me, I would keep your secret. If you told me, your secret would be kept.
Tryb przypuszczający czasu przeszłego (Conditional Past) would have kept would have been kept I would have kept your bicycle here if you had left it with me. Your bicycle would have been kept here if you had left it with me.
Bezokolicznik czasu teraźniejszego (Present Infinitive) to keep to be kept She wants to keep the book. The book wants to be kept.
Bezokolicznik czasu przeszłego (Perfect Infinitive) to have kept to have been kept Judy was happy to have kept the puppy. The puppy was happy to have been kept.
Imiesłów czasu teraźniejszego (Present Participle) i rzeczownik odczasownikowy (Gerund) keeping being kept I have a feeling that you may be keeping a secret. I have a feeling that a secret may be being kept.
Imiesłów czasu przeszłego (Perfect Participle) having kept having been kept Having kept the bird in a cage for so long, Jade wasn't sure it could survive in the wild. The bird, having been kept in a cage for so long, might not survive in the wild.