Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim odróżniamy rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, ze względu na to, że ich zastosowanie jest odmienne.

Rzeczowniki policzalne

Rzeczowniki policzalne opisują elementy, które możemy policzyć i występują w formie pojedynczej i mnogiej. Liczba pojedyncza może przybrać przedimek nieokreślony „a” lub „an”. Jeżeli chcemy zapytać o ilość wyrażaną przez dany rzeczownik policzalny, użyjemy pytania „How many?” połączonego z rzeczownikiem policzalnym w liczbie mnogiej.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
one dog two dogs
one horse two horses
one man two men
one idea two ideas
one shop two shops
Przykłady
 • She has three dogs.
 • I own a house.
 • I would like two books please.
 • How many friends do you have?

Rzeczowniki niepoliczalne

Rzeczowniki niepoliczalne opisują elementy, których nie możemy policzyć. Mogą być to nazwy pojęć abstrakcyjnych, cech lub mogą być to przedmioty fizyczne, zbyt małe czy też bezkształtne, aby je policzyć (ciecze, proszki, gazy, itp.) Rzeczowniki niepoliczalne występują z czasownikiem liczby pojedynczej i zazwyczaj nie posiadają formy liczby mnogiej.

Przykłady
 • tea
 • sugar
 • water
 • air
 • rice
 • knowledge
 • beauty
 • anger
 • fear
 • love
 • money
 • research
 • safety
 • evidence

Nie można używać przedimków nieokreślonych a/an z rzeczownikami niepoliczalnymi. Aby wyrazić ilość rzeczownika niepoliczalnego, należy użyć wyrazu bądź wyrażenia: some, a lot of, much, a bit of, a great deal of ; lub też użyć dokładnego określenia miary, na przykład: a cup of, a bag of, 1kg of, 1L of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of. Jeżeli chcemy zapytać o ilość wyrażaną przez dany rzeczownik niepoliczalny, zapytamy „How much?”

Przykłady
 • There has been a lot of research into the causes of this disease.
 • He gave me a great deal of advice before my interview.
 • Can you give me some information about uncountable nouns?
 • He did not have much sugar left.
 • Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt.
 • How much rice do you want?

Pułapki

Niektóre rzeczowniki w innych językach są policzalne, ale niepoliczalne w języku angielskim i w takim wypadku należy przestrzegać zasad dla rzeczowników niepoliczalnych. Oto najczęstsze przykłady takich rzeczowników:
accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work.

Przykłady
 • I would like to give you some advice.
 • How much bread should I bring?
 • I didn't make much progress today.
 • This looks like a lot of trouble to me.
 • We did an hour of work yesterday.

Uwaga na rzeczownik hair, który w zasadzie jest niepoliczalny w języku angielskim, więc występuje w liczbie mnogiej. Jednakże może pojawić się jako rzeczownik policzalny odnosząc się do pojedynczych włosów.

Przykłady
 • She has long blond hair.
 • The child's hair was curly.
 • I washed my hair yesterday.
 • My father is getting a few grey hairs now. (w odniesieniu do pojedynczych włosów)
 • I found a hair in my soup! (w odniesieniu do pojedynczego włosa)