Zasady stosowania wielkich liter

Używamy wielkich liter z niektórymi typami rzeczowników, w niektórych miejscach w zdaniach i z niektórymi przymiotnikami. Zawsze stosujemy wielkie litery w następujących przypadkach:

Pierwsza litera pierwszego wyrazu w zdaniu

Przykłady
 • Dogs are noisy.
 • Children are noisy too.

Zaimek osobowy w pierwszej osobie liczby pojedynczej, I

Przykłady
 • Yesterday, I went to the park.
 • He isn't like I am.

Imiona i tytuły osób

Przykłady
 • Winston Churchill
 • Marilyn Monroe
 • the Queen of England
 • the President of the United States
 • the Headmaster of Eton
 • Doctor Mathews
 • Professor Samuels

Tytuły utworów, książek i filmów

Przykłady
 • War and Peace
 • The Merchant of Venice
 • Crime and Punishment
 • Spider Man II

Miesiące

Przykłady
 • January
 • July
 • February
 • August

Dni tygodnia

Przykłady
 • Monday
 • Friday
 • Tuesday
 • Saturday
 

Święta

Przykłady
 • Christmas
 • Easter
 • New Year's Day
 • Thanksgiving Day

Nazwy krajów i kontynentów

Przykłady
 • America
 • England
 • Scotland
 • China

Nazwy regionów, stanów i okręgów

Przykłady
 • Sussex
 • California
 • Provence
 • Tuscany

Nazwy miast i wsi

Przykłady
 • London
 • Cape Town
 • Florence
 • Vancouver

Nazwy rzek, oceanów, mórz i jezior

Przykłady
 • the Atlantic
 • the Pacific
 • Lake Victoria
 • the Rhine
 • the Thames

Nazwy geograficzne

Przykłady
 • the Himalayas
 • the Alps
 • the Sahara

Przymiotniki wskazujące narodowość

Przykłady
 • French music
 • Australian animals
 • German literature
 • Arabic writing

Rzeczowniki zbiorowe wskazujące narody

Przykłady
 • the French
 • the Germans
 • the Americans
 • the Chinese

Nazwy języków

Przykłady
 • I speak Chinese.
 • He understands English.

Nazwy ulic, budynków i parków

Przykłady
 • Park Lane
 • Sydney Opera House
 • Central Park
 • the Empire State Building
 • Wall Street